IN Breve

“Le Petit Prince” de Saint-Exupéry in sardu

  • Scritto da Effe_Pi

“Le Petit Prince” de Antoine de Saint-Exupéry traduidu in sardu, Su Printzipeddu, traduidu dae Diegu Corràine, in maltesu, algheresu e puru in tabarchinu. 

De Maria Floris

Trattu dae EJA 17

 

Su 31 de santugaine de su 2016, in s’Universidade de Nùgoro, b’at àpidu su cunvegnu “Sas Limbas sunt prendas”, in ocasione de sa presentada de “Le Petit Prince” de Antoine de Saint-Exupéry in sardu, Su Printzipeddu, traduidu dae Diegu Corràine; Iċ-Ċkejken Prinċep, traduidu in maltesu dae Anthony Aquilina; Lo Petit Princip, traduidu in aligheresu dae Carla Valentino; U Prìncipe Picin, traduidu in tabarchinu dae Margherita Crasto e Maria Carla Siciliano. Su tema fundamentale est istadu chi in “sa Republica de sas Limbas”, sardu, aligheresu, tabarchinu, tataresu, gadduresu, maltesu, otzitanu, etc. sunt aguales totus. Finas gràtzias a Le Petit Prince.

Su 14 de santandria in L’Alguer /S’Alighera, sas editziones Papiros ant presentadu  Lo Petit Princip, paris cun sa tradutora Carla Valentino; Franceso Ballore e Diegu Corràine. Un’ocasione galana pro faeddare de gherra e paghe de sas limbas e de diversidade e agualidade linguìstica cun unu pùblicu apassionadu a sas limbas. Totu in collaboratzione cun Omnium Cultural, rapresentadu dae Stefano Campus, e sa delegatzione de su Guvernu catalanu in s’Alighera, rapresentada dae Joan Elies Adell Pitarch.

Su 19 de santandria, Papiros  e s’Assòtziu “saphirina”, rapresentadu dae Nicolo Capriata, ant presentadu U Prìncipe Picin, in Carloforte. Custu libru, bortadu e iscritu in grafia normativa dae Margherita Crasto e Maria Carla Siciliano, est istadu un’ocasione importante pro faeddare de su tabarchinu e de sas limbas de Sardigna cun unu pùblicu de mannos e minores, atentos e interessados! Est istada una cunfirma chi “cada limba tenet su deretu a una norma iscrita chi cadaunu potzat lèghere a gèniu suo”. Galanos sos pitzinnos chi ant lèghidu bene meda unas cantas partes de su libru. Sinnale chi sa limba sarda e sas àteras limbas de Sardigna s’agiuant a pare e si rispetant. “Sas limbas sunt prendas”! In fines, su 27 de santandria, s’Istitutu Cumprensivu Monte Rosello de Tàtari at presentadu su “Printzipeddu” in limba sarda, cun s’eventu “Un’iscola a colores cun su Printzipeddu” in sos locales de s’Iscola primària de pratza de su Sacru Coro, in ue sos iscolanos de sas classes 5ªA e 5ªC, cun s’agiudu de su maistru Christian  Castàngia, ant cuncordadu e pintadu una Mustra dinàmica cun una deghina de murales de su “Printzipeddu” cun sas iscritas in italianu e in sardu.